Contact

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţâmantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)


Adresă:
Bd. Schitu Măgureanu 1, et. 3,
Sector 5, 050025, Bucureşti

Telefon:
021 307 1918
021 307 1928

Fax:
021 307 1919
021 307 1929

E-mail:
Pentru informaţii generale privind proiectul şi componenta Registul Educaţional Integrat: info-he@uefiscdi.ro
Pentru informaţii privind componenta Studenţi, Absolvenţi şi Piaţa Muncii: absolvent-univ@cnfis.ro
Pentru informaţii privind componenta Registrul Matricol Unic: rmu@cnfis.ro