Achiziții

Lista cererilor de ofertă din proiect:

1. Cerere ofertă audit

Cerere oferta_audit 141278 22.04.2014

2. Cerere ofertă expert contabil

Cerere oferta expert contabil ID141278 22.04.2014

3. Cerere ofertă conferință de lansare

Cerere oferta conferință lansare 141278 06.05.2014

4. Cerere ofertă ALOP

Solicitare oferta ALOP 18.11.2014

5. Cerere ofertă servicii de curățenie

Solicitare_oferta_servicii_curatenie_18.11.2014

6. Cerere ofertă materiale consumabile

Cerere oferta consumabile 278_25.11.2014

7. Cerere ofertă servicii organizare evenimente

Organizare evenimente 28.05.2015

8. Cerere ofertă produse informative

Solicitare oferta produse informative 28.05.2015

9. Cerere ofertă echipamente IT

Solicitare oferta echipamente IT 02.10.2015

10. Cerere ofertă servicii organizare evenimente

Organizare evenimente 02.10.2015

11. Cerere ofertă multiplicare

Solicitare oferta servicii multiplicare 12 11 2015