rezultate mic

Rezultate propuse

În această secțiune sunt evidențiate principale rezultate propuse ale proiectului, structurate potrivit celor trei componentelor dezvoltate în cadrul lui.

Activitatea 3. Dezvoltarea Registrului Educațional Integrat (REI).
Subactivităţi:

A 3.1 Analiza nevoilor de interoperabilitate între sistemele de gestiune existente în plan orizontal (în cadrul sistemului de învățământ universitar) şi în plan vertical (corelarea cu învățământul preuniversitar şi cu sistemul de formare continuă).
R 3.1.1 Raport de analiză a nevoilor si funcţionalităţilor necesare pentru interoperabilitatea sistemelor de gestiune existente la nivelul sistemului de învăţămât
A 3.2 Dezvoltarea funcționalităților de interoperabilitate între sistemele existente, prin intermediul unui serviciu de tip cloud.
R 3.2.1 Proiect tehnic

A 3.3 Realizarea unui sistem de rapoarte (BI) care să permită urmărirea parcursului educațional al studenților, oferind informații holistice.
R 3.3.1 Proiect tehnic
R 3.3.2 Sistem de raportare dezvoltat

A 3.4 Formarea utilizatorilor Registrului Educațional Integrat.
R 3.4.1 Ghid de utilizare
R 3.4.2 Ghid de administrare
R 3.4.3 Sesiuni de formare –5 sesiuni (a 20 de persoane)

A 3.5 Administrarea şi optimizarea Registrului Educațional Integrat.
R 3.5.1 Raport de administrare şi optimizare

Activitatea 4. Implementarea Registrului Matricol al Universităților din Romania (RMUR).
Subactivităţi:

A 4.1 Actualizarea nomenclatoarelor RMUR pentru toți anii universitari curenți.
R 4.1.1 Seturi de nomenclatoare actualizate

A 4.2 Implementarea sistemului RMUR, cu funcționalitățile de interoperabilitate, la nivelul centrelor universitare cheie.
R 4.2.1 Sistem RMUR

A 4.3 Formarea personalului din cadrul universităților și al instituțiilor centrale, în vederea utilizării RMUR.
R 4.3.1 Manual de utilizare
R 4.3.2 Manual de administrare
R 4.3.3 Sesiuni de formare – 12 sesiuni (a 25 de persoane)

Activitatea 5. Dezvoltarea unui sistem informatic pentru întărirea relației universităților cu studenții şi absolvenții şi pentru sprijinirea corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.
Subactivităţi:

A 5.1. Stabilirea metodologiilor şi a instrumentelor care se vor dezvolta pentru consultarea studenților și a absolvenților, precum și a modalităților de interacțiune cu aceștia.
R 5.1.1. Document de prezentare a metodologiilor şi instrumentelor pentru consultarea studenţilor si absolvenţilor

A 5.2. Proiectarea şi dezvoltarea platformei informatice.
R 5.2.1  Sistem informatic

A 5.3. Implementarea unor funcționalități care sa permită preluarea din RMUR a eșantionului de studenți/absolvenți si/sau a profilelor celor care vor participa la studii și la rețeaua de tip social media.
R 5.3.1 Modul de preluare date de contact studenţi/ absolvenţi
R 5.3.2 Componente preluare profil pentru reţea social media
R 5.3.3 Modul de analiză

A 5.4. Realizarea unor studii în vederea analizei corelării ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii.
R 5.4.1 Raport al studiilor realizate
R 5.4.2  Seminar de lucru – 2 seminarii de lucru a 25 de persoane