admin-ajax

Grup ţintă

Proiectul își propune să soluționeze nevoile grupului țintă în ceea ce privește accesul la date reale privind sistemul de învățământ superior și urmărirea parcursului educaţional şi a angajabilităţii absolvenților de studii superioare. În acest sens, sunt vizate următoarele categorii de grup țintă:

  1. Experți în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calității în învățământul superior, la nivel național – 10 persoane.
  2. Membri ai comisiilor de asigurare a calității la nivel de universitate/facultate – 50 persoane.
  3. Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universități şi facultăți – 200 de persoane.
  4. Personal implicat în elaborarea politicilor în învățământul superior – 10 persoane.
  5. Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate – 25 persoane.
  6. Studenți – 100 persoane
  7. Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare – 50 persoane.
  8. Membri ai partenerilor sociali în educație – 20 persoane.