Rezumat proiect

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), implementează pe parcursul a 18 luni proiectul Politici bazate pe evidențe și impactul asupra pieței forței de muncă (INFO-HE) – POSDRU/155/1.2/S/ 141278, proiect coordonat științific de Consiliul Naţional pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).

Perioada de implementare a proiectului este 01.04.2014 – 15.12.2015.

Elaborarea proiectului a pornit de la o serie de nevoi existente în sistemul de învățământ superior, atât interne, cât şi corelate direct cu piața muncii.

Prin acest proiect, se implementează integral Registrul Matricol al Universităților din România (RMUR) pentru toți studenții înscriși în învățământul superior, ceea ce va duce la construcția unei imagini reale a capitalului uman din învățământul superior. Registrul înseamnă, în primul rând, un transfer real al informațiilor de la de la nivelul universităților, facilitând accesul la diferite tipuri de date și, în același timp, la rapoarte statistice privind studenții, în funcție de tipurile de utilizatori ai sistemului.

În paralel, este elaborat Registrul Educațional Integrat (REI), printr-o soluție de tip cloud-computing, care va furniza volumul necesar de informații pentru urmărirea întregului parcurs educațional al studentului, prin interoperarea RMUR cu sistemele de gestiune a datelor din sectoarele preuniversitar și de formare continua astfel, va fi oferită o imagine cât mai aproape de realitate și cât mai completă a învățământului superior. REI va permite accesul la informații agregate pentru diverse tipuri de utilizatori: studenți, personal cu funcții de decizie în învățământul superior, personal din structurile de conducere ale universităților etc. printr-un sistem de raportare Business Intelligence. Acest lucru va îmbunătăți nivelul de transparența a informațiilor privind învățământul superior.

În cadrul proiectului, va mai fi implementat un sistem informatic ale cărui funcționalități vor fi orientate spre integrarea necesitaților de realizare de studii care sa releve posibile direcții de urmat pentru adaptarea programelor de studii la cerințele pieței muncii. Studiile vor fi realizate pe baza datelor preluate din RMUR (date de contact) şi prin utilizarea unui set de instrumente disponibile la nivelul sistemului informatic creat în acest scop.

În acest context, demersurile de informatizare şi eficientizare ale proceselor de la nivel instituțional (management, asigurarea calității, gestiunea datelor statistice, servicii studenți etc.) vor fi sprijinite prin instrumentele realizate şi implementate în cadrul proiectului. Una dintre activitățile proiectului presupune formarea acelor persoane din universități care pot utiliza sistemele respective în activitatea zilnică.

De ce este necesar acest proiect?

Pentru că:

  • Aduce împreună educația superioară și piața muncii, susținând creșterea relevanței învățământului superior în raport cu piața forței de muncă.
  • Urmărește parcursul educațional al unui tânăr, cât şi nivelul lui de angajabilitate pe piața muncii.
  • Implementează măsuri eficiente care facilitează analiza gradului de corelare a ofertei educaționale cu piața muncii.
  • Învățământul superior are nevoie de un sistem integrat care să cuprindă toate informațiile în timp real din sistemele anterioare create şi din universități.
  • Asigură o imagine reală a capitalului uman dezvoltat prin învățământ superior.
  • Ajută la implementarea politicilor educaționale ale Uniunii Europene.
  • Susține consolidarea relațiilor dintre universități, studenți, absolvenți şi mediul socio-economic, promovând schimbul de experiență şi contribuția la construcția unei comunități virtuale.
  • Sprijină schimbul de informații dintre actorii din învățământul superior şi mediul socio-economic.