Prima sesiune de formare pentru personalul din universităţi pe componenta RMUR- Registrul Matricol Unic din România

În cadrul activităţii “A4. Implementarea Registrului Matricol al Universităților din România (RMUR), subactivitatea “4.3 Formarea personalului din cadrul universităților și al instituțiilor centrale”, în data 12 februarie 2015  la sediul UEFISCDI din Bulevardul Schitu Măgureanu nr. 1, a avut loc a avut loc prima sesiune de formare a personalului din cadrul universităților și al instituțiilor centrale, în vederea utilizării RMUR.

Această sesiune a abordat aspecte practice privind sistemul informatic RMUR, activităţi tehnice de verificare a configuraţiei aplicaţiei locale, precum şi utilizarea propriu-zisă a aplicaţiei (introducere studenţi, import-export date). La sesiune au fost prezenţi reprezentanţi ai universităților și ai instituțiilor centrale, în special experţi IT care au sprijinit procesul de realizare a RMU.

Registrul Matricol al Universităţilor din România – RMUR asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții din sistemul de învăţământ superior pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii, în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, pornind de la rezultatele obţinute în cadrul proiectului ”Registrul Matricol Unic”.
RMUR va permite obţinerea unei imagini coerente a capitalului uman implicat în sistem, precum şi a unor informaţii detaliate ce vor sta la baza formulării şi implementării politicilor şi strategiilor din domeniu.

DSC_0025    DSC_0036    DSC_0040   DSC_0062